רשימת מונחים וביאורם

נכתב על ידי: יוחנן ריברנט

אלסטיות – elasticity- כוח אלסטי (כוח גמישות) מופיע בגוף שנוצר בו עיוות (deformation) על ידי גוף אחר (או גורם אחר). כוח אלסטי זה מכוון בכיוון הפוך לכוח המעוות, וכל עוד העיוות עדיין "בגבול האלסטיות", ז.א. כל עוד העיוות נעשה בלתי הפיך (כגון שבירה, קריעה או עיוות קבוע), עצמת כוח זה נמצאת ביחס ישר למידת ההתקה (displacement)

אפרנטי - efferent- מתייחס בדרך כלל לאימפולס עצבי המכוון ממערכת העצבים המרכזית אל הפריפריה (השרירים), אימפולס מוטורי. 

אפרנטי - afferent- מתייחס בדרך כלל לאימפולס עצבי המכוון מאבר חישה אל מרכזי חישה שבמוח, אימפולס סנסורי.

בלתי חופף - incongruent-  לדוגמה, דימוי הפעולה כפי שהיא מתבצעת בהווה לא בהכרח חופף את דימוי תבנית הפעולה כפי שקדם לביצוע.

דחיף (אימפולס) עצבי - nerve impulse- גל של פעילות חשמלית וכימית, המתקדם לאורך סיבי עצב, ופועל כגירוי (stimulus) לשריר, לבלוטה, או לתאי עצב אחרים.

היזון מקדים – feedforward- מידע סנסורי שמגיע אל המעגל הראשי של בצוע תבנית, אשר מקדים את הביצוע (ראה עמ' 27).

הירארכיה – hierarchy – סולם דרגות שבו כל אחת הרמות יכולה לשלוט ברמות שמתחתיה.

סטייה – bias – לגבי דרך פעולה: נקודת המוצא, שאליה עומדת הפעולה להתייחס , היא מוסטת, ז.א. שונה ממצב ניטרלי אפשרי.

גזירה, מאמץ גזירה – shear, shearing stress – המגמה שנוצרת על ידי משא, לעוות או לשבור מערכת, על ידי החלקת אחד החלקים יחסית למשנהו.

חוש קינסתטי – kinesthetic  - חוש הנותן מידע על תנוחה, תנועה, מאמצים שריריים ותאוצה (שינויי מהירות).

ייצוג- representation- דימויי תבניות הפעולה שבתודעת האני, מיוצגים במערכת העצבים המרכזים על ידי רישומים (engrams), שנוצרים תוך כדי הצפנה (encoding).

יתירות, גודש עודף – redundancy- מידע עודף, יותר מן המינימום ההכרחי הנחוץ להבנה.

מימסר- relay- מתקן שפעולתו בכך, ששינוי במצב הזרימה (חשמלית או אחרת) במעגל אחד גורמת לשינוי בזרימה במעגל (ראה עמ' 33)

מניפולון- manipulon- יחידת מניפולציה ידנית, המשלבת: א)מידע בענייני סטרוקטורה ו/או בענייני פונקציות, ב) הפעולה עצמה, ג) תגובת התלמיד.

מערכת לימבית – limbic system-  חלק פנימי של המוח, שמתייחס לרגשות, למניעים, להגנה עצמית, ולדברים שנוגעים יותר למרכז הגוף.

משוב, היזון חוזר – feedback- מידע סנזורי שמגיע אל המעגל הראשי המבצע תבנית פעולה. מידע זה נוצר בעקבות ביצוע אותה פעולה, ועשוי להשפיע להקטנת הפער בין אותו ביצוע לבין דימוי התבנית שקדם לביצוע.

נטר- to monitor- פעולת השגחה על תהליך, שכוללת גם בקרה, על ידי שינויים רצוניים בתהליך.

פריקה – discharge- ראה 'אימפולס עצבי'.

פריקה שניונית, התראה מקדימה – corollary discharge, efference copy -  פריקה של דחיפים עצביים, מן המרכזים המוטוריים אל המרכזים התחושתיים (הסנסוריים), המכינה את המרכזים הסנסוריים האלה לשינויים שבאים בעקבותיה של פעולה רצונית של האני. (ראה עמודים 93-94).

פרונציה, כיפון – pronation- תנועת סיבוב של אמת היד, כשכף היד מופנה כלפי מטה.

סופינציה, גיבון – supination- תנועת סיבוב של אמת היד, כשכף היד מופנה כלפי מעלה.

פרוקסימלי – proximal- קרוב יותר למרכז הגוף.

דיסטלי – distal- מרוחק יותר ממרכז הגוף.

עיכוב – inhibition – ברמת תא עצב: אימפולס עצבי המכוון אל תא, ושמקטין את האפשרות, שתא עצב זה יהיה בעצמו מקור של אימפולס עצבי.

קליפת המוח – cerebral cortex – הגבוהה שברמות הבקרה, מקבלת את מרב המידע מן הסביבה, ולכן מותאמת הכי טוב לאדפטציה, לזכירה, ולפיקוח על שאר הרמות, תוך כדי פעולה. כל אלה פונקציות הקשורות בתודעה.

רגרסיה – regression- חזרה אל מצב התפתחותי קודם, לרוב בעקבות פגיעה במערכת.

תדירות, תדר – frequency- לגבי תהליך תנודתי: מספר המחזורים ביחידת זמן.

תהודה – resonance – תגובה שנוצר בגוף (או במערכת) בעל תדירות טבעית, לגירוי מחזורי בעל אותה תדירות.

תנודה – oscillation- תנועה הלוך וחזור מחזורית.

תנועות יחסיות צמידות – relative conjugate movements- (לגבי תנועות של חלקי הגוף מסביב למפרק מסוים) תנועה של חלק דיסטלי יחסית לחלק פרוקסימלי נייח, ותנועה של חלק פרוקסימלי יחסית לחלק דיסטלי נייח. (ראה עמוד 93).