חנות ספרים

העוצמה האישית - מדריך לספונטניות

הכרה זו מושרשת עמוק בליבם עד שהם ממשיכים לחיות בעבר משך ההווה

וממשיכים לקיים את צפייתם המתבטאת בכך שהעבר מחייב ואין להם ברירה אלא לחזור על עצמם שוב ושוב.
ההווה הוא הזמן שבו אנו חיים ומה שאנו עושים עם עצמנו בהווה הוא מה שחשוב ביותר.
ה'אני' שלנו כיום הוא הגורר את העבר לתוך העתיד ד"ר משה פלדנקרייז"

העוצמה_האיש

 

95.00 ש״ח
למכירה למורים בלבד, ללא יכולת להזמין באתר
העוצמה האישית - מדריך לספונטניות