מי אנחנו - על האגודה

המורות והמורים לפלדנקרייז בישראל מאוגדים באגודת המוסמכים בשיטת פלדנקרייז (R), עמותה רשומה ללא מטרות רווח, שמטרתה להפיץ את עקרונותיה ויתרונותיה של השיטה המופלאה שיכולה לשנות את החיים מהקצה אל הקצה, ולקדם את לימוד השיטה בארץ.
העמותה הוקמה בשנת 1988 והיא מנוהלת בהתנדבות על ידי ועד מנהל הכולל חמישה -תשעה חברים הנבחרים פעם בשנתיים.
בין מקימיה כמה מחברי הגרעין המקורי של תלמידי משה: אלי ודלר, יעל אופיר (ז"ל), גדעון אופיר (ז"ל) ואילת אלמגור. גדעון אופיר (ז"ל) כתב את התקנון ופעל לרישום העמותה כחוק ולתפעולה התקין.
האסיפה הכללית של האגודה מתקיימת פעם בשנה לפחות. האגודה מקיימת כנסים, השתלמויות וימי עיון למורים, דואגת לרישום חברים שסיימו את לימודיהם, ומנהלת מאגר מידע ודיוור לחברים. מטרתה גם לקדם ולשווק את שיטת פלדנקרייז בקרב הציבור הרחב, והיא מקיימת באופן קבוע קשרים בינלאומיים עם אגודות דומות בעולם.

האגודה חברה בשלושה אירגונים:                  
ETC  Euro TAB Council  (ETCהכולל בתוכו את ה-  EuroTab (יורוטאב)
IFF – International Feldenkrais Federation (IFF)

לחברות באגודה יוכלו להתקבל כל מי:
• שסיימו קורס מורים מוכר ומוסמך בארץ ובעולם.
• ששילמו דמי חבר שנתיים כפי שנקבעו באסיפת החברים.
• שמילאו טופס הרשמה וחתמו על מחויבות לקיים את הקוד האתי של האגודה.

כאן באתר האגודה ניתן למצוא את שמות החברות והחברים, המהווים חלק מקהילת המורים לפלדנקרייז בארץ ובעולם. 

החברים בעמותה:
• יקבלו מידע שוטף על פעילויות, על סדנאות ועל השתלמויות מקצועיות.
• ייהנו מהנחות משמעותיות בכנסי יום שישי, בהשתלמויות, בסדנאות ובכנס הדו- שנתי.
• יזכו להשתתף בתשלום סמלי בכנסים המאורגנים על ידי הוועד בימי שישי.
• ייכללו ברשימות המורים המוסמכים שהעמותה מפיצה לגופים ופרטים שונים.

בעלי תפקידים בעמותה 
ציפי גנן - יו"רית האגודה
אורי בן עזרא - חבר ועד
אסתי ורשביאק – חברת ועד
צח זמרוני – חבר ועד
מיכל סילבר – גזברית האגודה
אנדיראה אורן - יושבת על יד הוועד

 


יושבי הראש של האגודה בעבר:
אילת אלמגור 1988 -1991
אלי ודלר ז"ל 1991 - 1994
דן לירון    1995 -   1994
נעמי דורון  1996 - 1995
מוטי נתיב 1999 - 1996
יהודית סילבר 1999 - 2001
איתן שריג  2004 - 2008
דורית דינור ז"ל   2008 - 2011
רמונה דקל 2011 - 2014
אילה טייכמן  2014 - 2016

ועדת ביקורת:
לאה פרסי
הלן זבולון (מסייעת)

רואה חשבון של העמותה: משרד רואה חשבון הטיס
כל פעילויות העמותה לרבות פעילויות ועד העמותה, למעט מזכירות, נעשות בהתנדבות.
פעילויות העמותה מבוקרות על ידי ועדת ביקורת, על ידי רואה חשבון, ועל ידי רשם העמותות.
כל פעילויות העמותה נעשות באופן דמוקרטי, ולכן מתאפשר לכל הרוצה בכך לפעול ולהשפיע.