לימודים והסמכה בשיטת פלדנקרייז

קורסים להכשרת מורים בשיטת פלדנקרייז מתקיימים ברחבי העולם, וכמובן גם בישראל. הקורסים מאושרים על ידי ועדת ההסמכה האירופית, היורוטאב (EuroTab) בהתאם להנחיות בעלות הסכמה בינלאומית רחבה.
כל קורס להכשרת מוסמכים המאושר על ידי הוועדה, הוא בן 160 ימי לימוד.
משך הקורס בין שלוש לארבע שנים. במהלכו מתקיימים לימודים מעשייםתיאורטיים, התנסויות ופרקטיקום
בכל קורס מלמדים לפחות ארבעה מורים שונים בדרגת טריינר.
צוות המורים בקורסים כולל מנהל חינוכי, טריינרים, אסיסטנטים ועוזרי הוראה.
• להנחיות לפתיחת קורס להכשרת מורים בשיטת פלדנקרייז  
• להנחיות להגשת עבודת טריינר 

הצוות עובר גם הוא תהליך של התמחות והסמכה על ידי ועדת ההסמכה האירופית. הנחיות לפתיחת קורסים למורים והנחיות להגשת מועמדות להיות מורה בקורסי מורים נמצאים באתר הוועדההמורים ששמם מופיע באתר זה סיימו בהצלחה קורס למורים בשיטת פלדנקרייז וקיבלו תעודה.

חשוב שתדעו: רק מי שמסיים קורס הכשרת מורים המאושר על ידי אגודת המוסמכים בשיטת פלדנקרייז בישראל, רשאי להכריז על עצמו כ"מורה בשיטת פלדנקרייז" ולעסוק בשיטה בארץ ובעולםכמו כן הוא יוכל להיות חבר באגודת המוסמכים.
להלן רשימת הקורסים אשר פעילים היום ומאושרים על ידי ועדת ההסמכה האירופיתקורסים אחרים אינם מקנים את הזכות להורות את השיטה.

להלן רשימת בתי ספר המאושרים ללימוד שיטת פלדנקרייז, לפי שמות הטריינרים המנהלים אותם:

בית הספר של אילת אלמגור וענת קריבין
מנהלת חינוכית - אילת אלמגור
www.restalittle.com
הכרה בינלאומית לפי הנחיות ואישור היורוטאב.
איש קשר: עמי שפיר. טל': 02-6765034   נייד: 050-5572345
amishapir@gmail.com

בית הספר של רות בר
מנהלת חינוכית - רותי בר 
www.rutybar.com
הכרה בינלאומית לפי הנחיות ואישור היורוטאב.
איש קשר: שמואל בר טל: 054-4901666
shmulik-bar@rutybar.com 

במכללת וינגייט - בית הספר לרפואה אלטרנטיבית
מנהלות חינוכיות: רחל אלעזר ויהודית סילבר צ'יקי טישלר

https://www.wincol.ac.il/mediwin/holistic_movement/feldenkrais/

הכרה בינלאומית לפי הנחיות ואישור היורוטאב

אשת קשר: גלית ירדן
054-6774727
galit@omnisys.co.il

בית הספר בכפר ורדים
מנהל חינוכי: ליאור פסח
איש קשר: ליאור פסח
טלפון : 050-5624902
דו"אל: pessach@gmail.com