תקנון האגודה

שם העמותה: אגודת המוסמכים בשיטת פלדנקרייז

סוג העמותה:  מסגרת מקצועית